Omul drag de la catedra

SIMPOZION ȘI CONCURS INTERNAȚIONAL
 ”OMUL DRAG DE LA CATEDRĂ”
EDIȚIA I
5 IUNIE 2016

     ARGUMENT

Societatea actuală, societate a competiţiei şi a competenţei, are nevoie de oameni care să se remarce prin ceea ce ştiu şi ce pot face cinstit şi demn faţă de semeni. Există astfel de oameni, poate prea puțini...însă, cu siguranță, printre ei este DASCĂLUL.
Care e misiunea dascălului?
             Dascălul este cel care conştientizează toate transformările din viaţa socială, adaptându-se în permanenţă la nou.  A fi profesor înseamnă un risc asumat. Adevăratul dascăl este cel care îi învaţă pe copii să se aprecieze şi să valorizeze pe alţii. El îi învaţă să îşi cunoască limitele şi să trăiască cu ele, să îşi apere şi să-și susţină punctele de vedere.
Destinat cadrelor didactice şi elevilor, Concursul şi Simpozionul ”OMUL DRAG DE LA CATEDRĂ” se doresc a fi un eveniment complementar manifestărilor de amploare naţională organizate în ţară cu ocazia ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI,  în data de 5 iunie. Este totodată o modalitate prin care elevi și dascăli vibrează la unison, își împărtășesc unii altora gândurile, sentimentele și, de ce nu, dorințele sau așteptările. Este, în egală măsură un benefic schimb de experiență din care ne ”îmbogățim” cu toții .

               INIȚIATORUL

 Şcoala ”Vasile Alecsandri”, Baia Mare

               INSTITUȚII PARTENERE

Inspectoratul Școlar Județean Baia Mare;
Universitatea Tehnică Baia Mare;
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională;
Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”;
Grădinița ”Otilia Cazimir”.

         SCOP

            Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ şi artistic al elevilor din învăţământul preșcolar, primar, gimnazial şi liceal.
            Prezentarea importanţei şi a rolului marilor păstori de suflete, care prin slujirea şi activitatea lor au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii școlii.

        OBIECTIV GENERAL

            Promovarea respectului pentru valorile fundamentale educaţionale, culturale, estetice,  artistice, sociale şi de relaţionare competiţională  prin instituirea unei legături mai strânse între dascăl şi elev în mediul instituţional educativ.

GRUP ŢINTĂ
pentru concurs - elevi din ciclul preșcolar, primar, gimnazial şi liceal;
pentru simpozion – cadre didactice, consilieri școlari.
Participanții pot alege oricare dintre temele propuse de organizatori.

     DATA ȘI LOCUL DESFĂŞURĂRII

Toate materialele, pentru toate secțiunile proiectului vor fi trimise pe adresele indicate (creații artistice și plastice) și pe emailurile coordonatorilor de secțiuni (creații literare, lucrările pentru simpozion).

TERMENUL LIMITĂ DE TRIMITERE ESTE 1 IUNIE.
 Simpozionul se va sustine cu participare indirectă, diseminările vor avea loc pe blogul proiectului, iar expoziția cu lucrările elevilor se va desfășura la Școala ”V. Alecsandri”, școala organizatoare. Creațiile elevilor precum și lucrările pentru simpozion pot fi în limbile română, engleză și franceză.

      PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI
11 - 17 aprilie  implementarea proiectului;
18 aprilie – 1 iunie transmiterea lucrărilor;
1-10 iunie–jurizarea lucrărilor din secțiunile adresate elevilor și realizarea CD-ului pentru Simpozion;
10 – 15 iunie – trimiterea diplomelor și CD-urilor tuturor participanților.

            Temele Concursului şi ale Simpozionului – SECȚIUNI
I.                   CONCURS  INTERNAȚIONAL - ELEVI
TEMA CONCURSULUI – ”Dascălul prin ochi de copil”

II.                 SIMPOZION INTERNAȚIONAL
Simpozionul se adresează tuturor cadrelor didactice, din orice instituție de educație (grădiniță, școală, liceu), indiferent de arie curriculară, precum și consilierilor școlari.

Teme pentru dascăli:
1.      Dascălul în societatea modernă
2.      Imaginea dascălului în literatura română sau universală
3.      Dimensiuni europene și perspective moderne ale educației
4.      Un dascăl eficient – exemple de bună practică
5.      Soft educațional

Teme pentru consilieri școlari:
1.      Dascălul și curajul de a educa
2.      Copii și dascăli – suflete pereche

         PROBLEME ORGANIZATORICE

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
         Fişele de înscriere, acordurile de parteneriat completate și scanate se vor trimite până la data de  5 iunie 2016, pe adresa de email: omuldragdelacatedra.simpozion@yahoo.com 

              1.  Creaţie literară: lucrările (maxim 2 pagini) vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul, coordonatorul şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri.
Lucrările se vor trimite pe adresele de email ale profesorilor coordonatori din fiecare secțiune de concurs, până la data de 05.06.2016.
Lucrările care nu respectă condițiile de redactare impuse, vor fi eliminate din concurs.

         2. Lucrările pentru simpozion vor fi redactate în format A4, în Times New Roman, cu diacritice, Font 14, titlul Bold; autorul  şi instituţia la două rânduri de titlu, scrise cu 12 Bold; apoi, la două rânduri conţinutul scris cu 12, la 1,5 rânduri.
Lucrările care nu respectă condițiile de redactare impuse, nu vor fi publicate.
Lucrările pentru simpozion se vor trimite pe adresa de email: omuldragdelacatedra.simpozion@yahoo.com

          2. Creaţie plastică : compoziţiile (desene, picturi, şi colaje), vor fi realizate pe  hârtie format  A4 sau A3, respectând tema concursului. Pe verso, fiecare lucrare expediată va conţine: tema, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. Caricaturile vor fi scanate și trimise pe adresa de email: detavisign@gmail.com
Toate creațiile artistice și plastice vor fi trimise prin poștă, pe adresele școlilor, pân la data de 05.06.2016.  Pe plic se va specifica numele profesorului coordonator de la secțiunea în care se încadrează lucrarea.
          EVALUAREA LUCRĂRILOR
           Evaluarea lucrărilor se face în funcţie de: contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care participantul le dovedeşte prin lucrarea realizată;  gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului; crearea unui spaţiu plastic armonios şi expresiv prin care să fie respectate, pe de o parte, elementele de limbaj plastic şi , pe de altă parte, corectitudinea formelor şi a  propoziţiilor.
          Școala gimnazială ”Vasile Alecsandri”, Liceul ”Gheorghe Șincai” și Grădinița ”Otilia Cazimir”, prin coordonatorii proiectului, vor evalua lucrările  participante, apoi  vor trimite  diplomele câştigătorilor, pe secţiuni, pe adresele de email ale profesorilor îndrumători. Vor fi premiați 30% din elevii participanți.

         ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE ALE PROIECTULUI
         Articole în ziarele locale; portofoliul concursului (lista cu toţi participanţii); volum cu lucrările cadrelor didactice şi creaţiile literare ale elevilor, înregistrat cu două ISBN-uri; chestionare şi fişe de evaluare;  sondaje de opinie în rândul elevilor, al profesorilor şi al părinţilor; fotografii, pliante, afişe; premierea  lucrărilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu