"Să ocrotim Pământul"

Concursul județean "Să ocrotim Pământul "
ediția a-VIII-a
Concurs Judeţean "Să Ocrotim Pământul"

Desfăşurarea Concursului - 20-30  aprilie 2015 
Etapa de promovare: 20-30  aprilie 2015
Etapa de  înscriere: 20-29  aprilie 2015 -fisa anexa 1
Etapa de desfasurare a oncursului 30 aprilie 2015           
  1. Fiecare şcoală participantă  va trimite, pe adresa electronică a Gimnaziului de Stat „Victor Jinga” (E-mail: victorjinga@yahoo.com),  Fişa de participare (Anexa 1), completată cu toate datele solicitate.
  2. Atenţie! Materialele trimise după data de 30 aprilie 2015 nu vor mai putea participa la Concurs.
 3. Secţiuni:
        a) Prezentarea unui proiect Power Point pe suport CD (salvat în Microsoft Office 2003).
         b) Work Shop (atelier de lucru) - Fiecare echipaj va primi o bandană (eşarfă) pe care  vor concepe un „mesaj eco” folosind materiale reciclabile.
 Notă!
  • Eşarfa şi materialele reciclabile sunt puse la dispoziţie de către şcoala organizatoare.
  • Echipajul este alcătuit din 2 elevi coordonaţi  de un cadru didactic.
  4. Jurizarea lucrărilor:
          Juriul  Concursului este alcătuit din:  responsabil educativ pe zonă, reprezentant APM- Mureş,  coordonator ONG- ul - Sighişoara Durabilă, profesori de biologie, care va face selecţia lucrărilor câştigătoare, precum şi premierea câştigătorilor.

Informaţii suplimentare:

e-mail:  victorjinga@yahoo.com.
Echipa SALVATORII formată din elevii : Varga Denisa, Chirilă Tatiana, Uliță Maria

Premiul I-Concursul județean "Să salvăm Pământul !"
1,-secțiunea poster

2.-secțiunea prezentare power point activități in școală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu