Campania Globală pentru Educaţie 2016

Campania Globală pentru Educație - ediția 2016
Campania Globală pentru Educaţie este o mişcare a societăţii civile al cărei scop este de a combate criza globală din domeniul educaţiei. Misiunea noastră este de a ne asigura că statele iau măsuri pentru a asigura dreptul universal la o educaţie publică gratuită şi de calitate.

Școala Gimnazială Apold a participat la această campanie prin trei activități desfășurate în școală pe care le vom prezenta mai jos:
ACTIVITATEA 1- NE INFORMĂM DESPRE CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE 2016
ACTIVITATEA 2 - "ȘI EU DECID ÎN ȘCOALA MEA" - clasele primare
ACTIVITATEA 3 - "ȘI OPINIA MEA CONTEAZĂ !" - clasele gimnaziale 

Sub sloganul ”Finanţaţi viitorul! Dreptul la educaţie pentru toţi”, Campania Globală pentru Educaţie din acest an doreşte să atragă atenţia asupra faptului că, fără o finanţare suficientă, transparentă şi adecvată nevoilor, educaţia de calitate pentru toţi copiii riscă să rămână doar un deziderat. 

ACTIVITATEA 1.-NE INFORMĂM DESPRE CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE 2016
Școala Gimnazială Apold a organizat acţiunea „Finanţaţi viitorul – dreptul la educaţie pentru toţi!”, desfăşurată în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie, ediţia 2016. 
Peste 85 de elevi şi cadre didactice de la Școala Gomnazială Apold au participat la acţiunea „Finanţaţi viitorul – dreptul la educaţie pentru toţi!”, desfăşurată în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie, ediţia 2016. 
În acest fel, ei s-au alăturat milioanelor de copii şi dascăli din aproape 100 de ţări ale lumii, care, pe parcursul Săptămânii de Acţiune (9-15 mai), încearcă să atragă atenţia factorilor de decizie asupra importanţei finanţării educaţiei. În vederea analizei nevoilor educaţionale, s-au organizat dezbateri şi au fost aplicate chestionare elevilor. Testele au arătat că ei îşi doresc profesori bine pregătiţi, lecţii şi documentare video, materiale didactice moderne, laboratoare mai bine dotate, manuale alternative gratuite şi metode moderne de predare-învăţare. 
Campania Globală pentru Educaţie este un eveniment desfăşurat anual, la nivel mondial, de o coaliţie de organizaţii neguvernamentale, sindicate şi grupuri de cetăţeni, iar începând cu anul 2001, este coordonată în România de Organizaţia „Salvaţi Copiii”.


Campania Globală pentru Educaţie este susţinută de aproximativ 90 de coaliţii naţionale -  formate din organizaţii neguvernamentale, organizaţii ale comunităţii, sindicate ale profesorilor, asociaţii ale părinţilor şi grupuri de protecţie a drepturilor copilului -, dar şi de reţele şi organizaţii regionale şi internaţionale.  

În România, Campania Globală pentru Educaţie este susţinută şi promovată de o coaliţie formată din: Organizaţia Salvaţi Copiii (coordonator), Consiliul Naţional al Elevilor, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, World Vision România, Roma Education Fund România, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Agenţia Împreună, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi, Asociaţia OvidiuRo şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. 
Activităţile ediţiei 2016 se bucură de sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice. 
Sub sloganul ”Finanţaţi viitorul! Dreptul la educaţie pentru toţi”, Campania Globală pentru Educaţie din acest an doreşte să atragă atenţia asupra faptului că, fără o finanţare suficientă, transparentă şi adecvată nevoilor, educaţia de calitate pentru toţi copiii riscă să rămână doar un deziderat. 
>>> În anul 2015, statele lumii şi-au asumat obligaţia ca, în următorii 15 ani, să ia măsuri pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi a Cadrului de Acţiune Educaţia 2030. În domeniul educaţiei, aceste angajamente includ atât obligaţia ”de a asigura o educaţie incluzivă şi echitabilă şi a promova învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toţi”. Acum, când lumea se reorientează spre implementarea acestor obiective şi ţinte, este esenţial să se ţină seama de lecţiile învăţate în ultimii 15 ani, iar prima lecţie este că bunele intenţii şi angajamentele politice pot fi puse în practică doar dacă există o finanţare suficientă şi bine articulată. Deşi banii luaţi separat nu ar putea garanta realizarea noii şi ambiţioasei agende în domeniul educaţiei, ei sunt necesari – pentru formarea şi angajarea de profesori calificaţi, pentru suficiente materiale didactice şi de învăţare şi pentru asigurarea infrastructurii şi spaţiilor adecvate pentru procesul de învăţământ.
>>> În România, educaţia este singurul domeniu pentru care principala lege care îl reglementează (Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale) prevede un nivel minim de finanţare, dar datele ne arată că adoptarea acestei legi nu a avut nici un efect asupra nivelului de finanţare a educaţiei, acesta rămânând relativ constant ca pondere din PIB, mult sub cele 6 procente promise şi îngrijorător mai mic decât nivelul mediu la nivelul Uniunii Europene. În acelaşi timp, România este statul care alocă cea mai mică sumă per elev din Uniunea Europeană.

Campania Globală pentru Educație - ediția 2016


ACTIVITATEA 2 - "ȘI EU DECID IN ȘCOALA MEA !"
CLASELE PRIMARE 
CLASA II, III, IV


 

ACTIVITATEA 3 - "ȘI OPINIA MEA CONTEAZĂ !"
CLASELE GIMNAZIALE 
         În acest an elevii din clasele gimnaziale ale Școlii Gimnaziale Apold, județul Mureș s-au alăturat milioanelor de copii din foarte multe ţări ale lumii, care pe parcursul Săptămânii de Acţiune (9-15 mai), încearcă să atragă atenţia factorilor de decizie asupra importanţei finanţării educaţiei.

PLAN DE MĂSURI PENTRU ÎNCURAJAREA ȘI FACILITARE PARTCIPĂRII ELEVILOR LA PROCESUL DE LUARE DE DECIZII REFERITOARE LA PRIORITĂȚILE ȘI BUGETULȘCOLII

                              CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE- 2016
                                                                                
EMA: ”Finanţaţi viitorul ! Dreptul la educaţie pentru toţi
PERIOADA: 9-15 mai 2016
RESURSE- de timp: 2 ore;
                   - umane : elevii claselor 0-VIII, cadre didactice, secretarul școlii, contabilul școlii,              bibliotecarul comunei,
TIPUL ACTIVITATII: Campanie de sensibilizare a oficialităţilor, a opiniei publice
SCOPUL: Campania Globală pentru Educaţie din acest an doreşte să atragă atenţia asupra faptului că, fără o finanţare suficientă, transparentă şi adecvată nevoilor, educaţia de calitate pentru toţi copiii riscă să rămână doar un deziderat. 
OBIECTIVE: elevii trebuie:
O1. să înţeleagă că învățământul obligatoriu este gratuit, dar educația implică o serie de costuri importante suportate de familii.
O2.să se informeze în legătură cu problema finanţării insuficientă, a educaţia de calitate pentru toţi copiii
O3.să solicite factorilor de decizie să ia măsuri pentru soluţionarea problemelor existente în domeniul educaţiei;
SECVENŢELE ACTIVITĂŢII:
a)      familiarizarea celor prezenţi cu rolul, importanţa Campaniei Globale pentru Educatie;
b)      prezentarea temei , sloganului din această „Săptămână Globală de Acţiune”;
c)      prezentarea obiectivelor;
d)      informarea celor prezenţi cu câteva realităţi triste legate de problema educaţiei la nivel mondial;
e)      dezbaterea problemei „ Bugetul școlii.Opinia elevilor contează !
f)       Concluzii;
g)      Scrierea sau desenarea mesajelor adresate, conducerii școlii,
h)      Prezentarea unui mesajelor

Nr, crt
Obiective educaționale
Măsuri/acțiuni pentru realizare
Respomsabili
Indicatori
de evaluare
1.
Analiza și studiul precum și asimilarea modului de realizare a unui buget
Realizarea și administrarea unui proiect de buget pe capitole bugetare a școlii într-un mod comparativ cu bugetul familiei
Contabil/secretar,conducerea școlii, elevi , prof coordonator
Analize comparative
2.
Analiza propunerilor elevilor, parcurgerea tuturor propunerilor făcute în vederea selecției, monitorizarea propunerilor pentru a evita suprapunerile
Disiminare propunerilor venite din partea elevilor, accentuarea punctelor tari și prezentarea punctelor slabe ale propunerilor în funcție de sustenibilitatea propunerilor,
Conducerea școlii, elevii
Stabilirea priorităților-chestionare, desene clasele primare
3
Proiectarea propunerile venite din partea elevilor
Motivarea alegerilor celor mai bune proiecte propuse de elevi
Prof  coord, elevi
Prezentarea propunerilor de către elevi
4
Stabilirea priorităților în funcție de impactul educativ și progresul școlar
Folosirea unor metode de realizare a celor mai bune propuneri
Conducerea școlii, elevi, prof coord
Discuții, vot
5.
Însușirea unor elemente de bază din limbajul  financiar, bugetar, bancar
Evitarea unor confuzii, a unor situatii nejustficative,
Contabil, secretar
Dictionare explicativeREZULTATE AŞTEPTATE:
-          sensibilizarea elevilor și cadrelor didactice în această problemă a educaţiei;
-         oficialităţi, cadre didactice, elevi mai informaţi în legătură cu problema educaţiei în lume;
-          redactarea unei colecţii de mesaje adresate conducerii școlii;
-          editarea colectivă a unui mesaj ce urmează să însoțească campania
-          realizarea unui material publicat pe blog


      Elevii, cadrele didactice și celelalte persoane participante, secretarul școlii, contabilul școlii, bibliotecarul comunei au discutat despre modul în care lipsurile materiale pot influenţa calitatea actului didactic. Sub sloganul ”Finanțați viitorul! Dreptul la educație pentru toți”, Campania Globală pentru Educație atrage atenția asupra faptului că, fără o finanțare suficientă, transparentă și adecvată nevoilor, educația de calitate pentru toți copiii riscă să rămână doar un deziderat.
SLOGAN: Educația trebuie să fie corespunzător finanțată, astfel încât fiecare copil din România să poată merge la școală indiferent de situația materială a familiei sale.
 În vederea analizei nevoilor educaţionale al elevilor din clasele gimnaziale ale școlii s-au organizat dezbateri şi au fost aplicate chestionare elevilor. Chestionarele au arătat că elevii îşi doresc profesori bine pregătiţi, își doresc ca toți colegii lor din România indiferent de situația financiară să meagă la școală, lecţii şi documentare video, materiale didactice moderne, laboratoare mai bine dotate, manuale alternative gratuite şi metode moderne de predare-învăţare.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu