"Bradul în spiritul copilăriei ”

CONCURS INTERREGIONAL
CAER 2015, POZITIA 987
      "Bradul în spiritul copilăriei"
       Fantezie, culoare și îndemânare
EDIŢIA   a VIII-a 
  COORDONATORI:
Director, prof. FLEȘERU ROMANA
Director adj., prof. înv. primar KEDVES TEREZ
Prof. MATYAS SIMONA
Prof. înv. primar RUSU CORNELIA
Prof. înv. preșcolar  CORMOȘ MACRINA
APLICANTUL:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CHINEZU”
SÎNTANA DE MUREȘ
Str. Suseni Nr. 81 - Jud. Mureș;  cod 547565
SECȚIUNI:   
1.  Creaţie plastică sau colaj
    2. Abilități- Felicitări de iarnă;
               3. Creaţie literară (poezie sau proză)
PARTICIPANȚI:
§  Elevii claselor pregătitoare
§  Elevii claselor I – VIII
REGULAMENT

A. Condiţii de participare
    a.) Fiecare concurent poate participa la acest concurs cu o singură lucrare pentru oricare secţiune.
    b.) Pot participa un număr de maxim trei elevi dintr-o clasă la oricare secţiune.
B. Organizarea concursului
     Concursul ,,Bradul în spiritul copilăriei’’ se va derula la Şcoala Gimnazială „Ion Chinezu” Sîntana de Mureş.
Desfăşurarea concursului
·        Înscrierea participanţilor: 9 noiembrie 2015 -  4 decembrie 2015
·        Centralizarea lucrărilor: 7 -11 decembrie 2015
·        Jurizarea lucrărilor: 14  decembrie 2015
·        Festivitatea de premiere: 15  decembrie 2015
·        Expedierea electronică a diplomelor: până la 31 ianuarie 2016 
     Concursul se organizează pentru elevii claselor 0 - VIII şi se desfăşoară pe patru  secţiuni:
1.      Secţiunea  Creaţie plastică şi colaj ,, BUCURIA IERNII ŞI A CRĂCIUNULUI”
2.      Secţiunea Abilităţi “ FELICITĂRI DE IARNĂ”
3.      Secţiunea BRADUL ECO – confecţionat din deşeuri reciclabile
4.      Secţiunea Literatură (poezie sau proză) “BRADUL ŞI DARURILE SALE”
Comisia de organizare este formată din 4 membri, după cum urmează:
 1. FLEŞERU ROMANA, director Şcoala Gimnazială „ION CHINEZU” Sîntana de Mureş
 2. RUSU CORNELIA, prof. înv. primar, Şcoala Gimnazială „ION CHINEZU” Sîntana de Mureş
 3. MATYAS SIMONA, profesor Şcoala Gimnazială „ION CHINEZU” Sîntana de Mureş
 4. CORMOŞ MACRINA, prof. înv. preşcolar, Şcoala Gimnazială „ION CHINEZU” Sîntana de Mureş
            Are următoarele atribuţii:
ü  Asigură difuzarea şi cunoaşterea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului;
ü  Urmăreşte, sprijină şi îndrumă pregătirea pentru participare la concurs;
ü  Alcătuieşte evidenţa şcolilor şi a elevilor participanţi la concurs;
ü  Pregăteşte invitaţiile, popularizează concursul pe site-ul didactic.ro
ü  Alege şi pregăteşte locul de desfăşurare a concursului;
ü  Comunică rezultatele concursului tuturor participanţilor;
ü  Analizează modul de desfăşurare a concursului, rezultatele obţinute şi propune măsuri pentru perfecţionarea continuă a activităţii.
C. Evaluarea concursului
·      Se vor stabili câştigătorii concursului pe baza punctajului obţinut.
·      Baremele de corectare sunt stabilite pentru fiecare secţiune în parte de către comisia de jurizare la debutul concursului. 
·      La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III şi menţiuni, constând în diplome pentru elevii cu punctajul cel mai mare, premierea făcându-se diferenţiat pentru ciclul primar şi ciclul gimnazial.
·      Toţi profesorii care au pregătit elevi pentru acest concurs vor primi diplome de participare.
·      Nu se admit contestaţii, iar lucrările trimise NU se returnează.
·      Lucrările care un respectă condițiile fiecărei secțiuni un intră în concurs.
Comisia de jurizare va fi formată din profesori de specialitate (limba şi literatura română, educaţie tehnologică, arte plastice) de la şcoala gazdă, reprezentanţi ai părinţilor, ai comunităţii locale şi reprezentanţi ai ISJ Mureş.
      Aceasta are următoarele atribuţii:
·     Stabileşte pe baza criteriilor de selecţie, lucrările care participă la concurs.
·     Întocmeşte borderourile de notare, clasamentele şi le aduce la cunoştinţă comisiei de organizare.
·     Preşedintele juriului înmânează diplomele într-un cadru festiv pentru participanţii prezenţi, iar pentru ceilalţi participanţi, diplomele se vor trimite prin poşta electronică. 
      Modalităţi de diseminare a rezultatelor
·    Prin postarea pe site-ul Didactic.ro, în mass media locală şi pe site-ul şcolii.

D. Detalierea secţiunilor concursului
                        a. Activitatea nr 1
               Secţiunea  Creaţie plastică şi colaj:
            Lucrările vor fi realizate în tempera /acuarelă /colaj, în format A4, respectând tema concursului pentru această secțiune: BUCURIA IERNII ŞI A CRĂCIUNULUI.
                  b.Activitatea nr 2
 Secţiunea Abilităţi :
            Felicitările vor fi realizate în FORMAT A5, create manual, folosind tehnici diverse ( quilling, origami, etc) orice tip de hârtie sau material reciclabil potrivit temei. Se va puncta originalitatea lucrării. Nu se acceptă imagini, poze din alte surse, modificate sau preluate de pe Internet, acestea fiind descalificate. Pentru uniformitate, lucrările vor fi realizate pe tema secţiunii: FELICITĂRI DE IARNĂ
                        c. Activitatea nr 3
Secţiunea BRADUL ECO – confecţionat din deşeuri reciclabile
            Brazii ECO vor fi creaţi din orice tip de deşeuri reciclabile. Lucrările realizate de elevi vor fi fotografiate şi trimise electronic (format jpg). Se va puncta designul şi originalitatea îmbinării materialelor reciclabile, creativitatea şi ingeniozitatea lucrărilor.
                          d. Activitatea nr 4
   Secţiunea creaţie literară (poezie sau proză) “ BRADUL ŞI DARURILE SALE”
            Textele vor fi redactate în format A4, WORD, cu caractere de 12, Times New Roman, cu diacritice, la un rând şi jumătate. Fiecare lucrare va fi trimisă prin poşta electronică.
            Toate lucrările înscrise în concurs trebuie să conţină pe verso următoarele date:
·         Numele şi prenumele elevului:
·         Clasa:
·         Școala:
·         Localitatea:
·         Judeţul:
·         Secțiunea:
·         Îndrumător:
E. Dispoziţii finale
·  Înscrierea concurenţilor va fi comunicată comisiei de organizare prin e-mail la adresa: ionnela93@yahoo.com până la data de 4 decembrie 2015. Fişa de înscriere se găseşte în Anexa 1. 
·  Lucrările înscrise la secţiunile Creaţie plastică şi colaj și Felicitări de iarnă vor fi expediate de către participanţi în perioada 9 noiembrie – 4 decembrie 2015  (data poştei) prin scrisoare recomandată/scrisoare prioripost/ pachet obişnuit pe adresa:
Şcoala Gimnazială „Ion Chinezu”
Loc. Sîntana de Mureş,
Str. Suseni, Nr. 81,
Judeţul Mureş.

   Se va face menţiunea pe plic - Pentru Concursul ,,BRADUL ÎN SPIRITUL COPILĂRIEI’’.
   Partenerii care doresc pot pune în plic și Acordul de parteneriat (Anexa 2) semnat și ștampilat.
·   Creaţiile literare (versuri sau proză) se vor trimite electronic pe adresa de e-mail: simona.matyas@yahoo.com.
·   Fotografiile brazilor ECO realizaţi exclusiv de elevi din materiale refolosibile se vor trimite pe adresa de e-mail: ionnela93@yahoo.com
·   Elevii şi cadrele didactice înscrise în concurs sunt invitate să participe la festivitatea de premiere, care va avea loc în data de 15 decembrie 2015 la școala noastră.
·   Finanţarea activităţilor concursului  se asigură de Şcoala Gimnazială „Ion Chinezu’’ Sîntana de Mureş din fonduri proprii.
·   Nu se percepe taxă de participare pentru niciuna dintre secţiuni.
CONTACTE:
Şcoala Gimnazială „Ion Chinezu” Sîntana de Mureş
            Strada Suseni, Nr, 81, judeţul Mureş, cod poştal: 547565
e-mail: scgensantana@yahoo.com;  tel/fax. 0365-882483 / 0365-882484
Pentru informaţii suplimentare - persoane de contact:
- Dir.,  prof. Fleşeru Romana - e-mail: romana.fleseru@yahoo.com
- Prof. Rusu Cornelia - e-mail: ionnela93@yahoo.com
- Prof. Matyas Simona – e-mail: simona.matyas@yahoo.com
- Prof. înv. preșcolar Cormoș Macrina- e-mail:cormosmacrina@yahoo.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu