"Magia Crăciunului"

CONCURSUL  INTERJUDETEAN  DE  Arte  vizuale 
“ MAGIA CRACIUNULUI”  
1 noiembrie 2015 –  30 aprilie 2016
                                         
ARGUMENT
          Crăciun magic, seară magică, atingere magică, iubire magică - oamenii vorbesc despre magie când sunt atinşi de emoţii speciale pe care nu pot sau, mai degrabă, nu vor să le explice. „Adu puţină magie în viaţa ta" - e dictonul ce rezonează fenomenal de bine cu aşteptările unei întregi generaţii.
       Magia este visul omului matur, zâna, spiriduşul sau Moş Crăciunul celor care au nevoie să li se întâmple lucruri extraordinare pentru a le spori pofta de viaţa.     
    Crăciunului modern i s-a adăugat cu atât de mult succes această nouă semnificaţie, încât ea pare să devină amprenta sărbătorii. Eşti îmbiat să accepţi gândul că ţi se poate întâmpla şi ţie, să fii dispus  să cauţi, să vezi lucruri speciale, situaţii magice, detalii şi ocazii inexplicabile, sentimente aparte. Pentru cei care primesc oferta, magia Crăciunului înseamnă emoţie, anticipare şi vis.
    Să fii mai bun, să asişti la miracolul transformării oamenilor de Crăciun înseamnă, de fapt, aceeaşi căutare a copilului din noi după un tărâm al frumuseţii, al purităţii. Pentru toţi aceştia, magia sau miracolul Crăciunului este magia propriului vis.
  Iată de ce dorim ca prin aceasta tematică să trezim în copii, dar şi în adulţi acele sentimente magice .Prin culoare si cuvânt vor încerca să aducă în faţa noastră câte puţin din frumuseţea sărbătorii de Crăciun,pe care cu atâta nerăbdare o aşteptăm cu toţii.
SCOPUL:
          Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al copiilor din
·        învăţământul primar,  prin realizarea unor lucrări  literare si artistico- plastice  originale.
  • Realizarea de creaţii literare şi artistice pe tema proiectului;
  • Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă între instituţii de învăţământ, cadre didactice şi elevi;
  • Cultivarea creativităţii, a sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi dezvoltarea personalităţii copiilor;
  • Dezvoltarea spiritului de competiţie;
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 
-să exprime prin cuvinte si  culoare gândurile şi sentimentele vârstei lor;
-să dezvolte dragostea pentru frumosul din mediul în care trăiesc;
-să dezvolte la elevi creativitatea, expresivitatea şi sensibilitatea artistică;
-să descopere şi să dezvolte aptitudinile artistico-plastice;
-să contribuie la dezvoltarea emoţională şi a stimei de sine a elevilor,
-să valorifice experienţa pozitivă a dascălilor în abordarea educaţiei artistico-plastice.
GRUPUL TINTA:
-elevi din învăţământul primar
-cadre didactice care coordonează elevii
-părinţi  şi comunitatea locală
INITIATORI:
Scoala Gimnaziala ,Com. Magurele-jud. Prahova
Director: prof. Iliescu Claudia
Coordonator: prof. inv. primar Moraru  Georgeta
ECHIPA DE PROIECT:
Prof.inv.primarCuculeanu Adriana
Prof.inv.primar Nicolae Madalina
Prof.inv.primar Vadan Mirela
Prof.inv.primar Dobre Georgeta
Prof.inv.primar Aldescu Petruta
Prof.inv.primar Suciu Lorena
Prof.inv.primar Gogot Gabriela
Prof.inv. primar Cornea Madalina
Prof. inv. primar Niticu Otilia
BENEFICIARI/RESURSE UMANE:
·         Elevii claselor I-IV din grupul ţintă, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală.
RESURSE MATERIALE:
·        spațiu de desfășurare a activităților, materiale specifice realizării activităților, CD-uri, aparat foto, calculator, camera de filmat, panouri, afișe, pliante;
SECTIUNILE CONCURSULUI:    
          SECTIUNEA I: artă plastică (pictură)
          SECTIUNEA II: abilitati practice-colaj, machete, felicitari
REGULAMENRUL CONCURSULUI: 
 -Fiecare cadru didactic poate participa în concurs cu max. 3 lucrări pe sectiune
-Odată cu lucrările vor fi trimise si fisele de înscriere , acordurile de parteneriat avizate de conducerea unităţii( în dublu exemplar-unul se va intoarce inapoi), numai pentru cine doreste- (nu mai e obligatoriu dupa ultimile indicatii de la ISJ Prahova) si un plic timbrat autoadresat.
-Lucrările înscrise în concurs nu se vor returna.
-Toate lucrările vor reflecta tematica concursului, urmărindu-se originalitatea realizării acesteia şi fantezia creaţiei.
-Expedierea lucrărilor se va face la următoarea adresă:
Prof.inv. primar MORARU GEORGETA,
SCOALA GIMNAZIALA.COM. MAGURELE,
STR.Principala nr.   ,cod.
JUD. PRAHOVA
(pentru Concursul „MAGIA CRACIUNULUI”)     
 SECTIUNEA I: artă plastică (pictură, desen)
     Se vor realiza lucrări artistico-plastice , în tehnică la alegere (desen, pictură ) care surprindă orice aspect legat de anotimpul  iarna, dar mai ales de sarbatoarea Craciunului.
     Lucrările vor avea formatul A4, iar pe verso se vor regăsi în  etichetă in coltul din dreapta,jos: Titlul lucrării, Numele şi prenumele elevului, Clasa, Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, Instituţia, Localitatea, Judeţul.
Se admit si lucrari de tip felicitare (acestea nu vor avea format A4!)
Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări la o sectiune
         La această secţiune lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă şi pe categorii de lucru: desen, pictură sau colaj. La această secţiune se vor acorda premiile I,II,III sau menţiune; fiecare cadru didactic va primi diplomă de coordonare a copiilor în cadrul concursului.
SECTIUNEA II: abilitati practice
     Se vor realiza lucrări practice , în tehnică la alegere (colaj) care sa  surprindă orice aspect legat de anotimpul  iarna, dar mai ales de sarbatoarea Craciunului.
        Se admit si lucrari de tip felicitare (acestea nu vor avea format A4!)
        La această secţiune lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă
Se vor acorda premiile I,II,III sau menţiune; fiecare cadru didactic va primi diplomă de coordonare a copiilor în cadrul concursului.
      La sfârşitul lucrării se va scrie Numele şi prenumele copilului, Clasa, Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, Instituţia, Localitatea, Judeţul.
        La această secţiune lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă
  Un cadru didactic poate participa la această secțiune  cu maxim 3 lucrări.
 Expedierea  lucrarilor se va realiza  în perioada: 1 decembrie 2015- 15 decembrie 2015
Ø  Organizarea expoziţiei
Expoziţia se va organiza în incinta Scolii Gimnaziale Magurele si la Centrul cultural al comunei Magurele
§  Echipa de proiect va expune lucrările plastice  pe panouri. Lucrările vor fi expuse pe secţiuni şi grupe de vârstă – 15.12.2015-20.12.2015
§  Pregătirea lucrărilor pentru jurizare, urmată de jurizarea propriu - zisă
Ø  Evaluarea şi jurizarea lucrărilor înscrise în concurs – 15.01.2016-  30.01.2016
Echipa de proiect va numi Comisia de jurizare și va stabili criteriile de evaluare ce iau în considerare secțiunea, nivelul de vârstă, modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acuratețea, estetica lucrării. Pentru fiecare secțiune vor fi acordate premiile I, II, II sau mențiuni, diplome de participare, pe nivele de vârstă, respectiv pe clase. În urma jurizării se stabilește clasamentul, premiile obținute, are loc centralizarea datelor și publicarea lor. 
Ø  Expedierea diplomelor va avea loc intre 01.02 2016- 28.02.2016 online,  de aceea va rugam sa indicati o adresa de email corecta!
Ø  Mediatizarea concursului: în presa judeţeană, forumul I.S.J. Prahova, pe site-ul scolii  organizatoare  şi presa din localitate si judet.
              Date de contact: prof.inv.primar Moraru Georgeta 


    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu