duminică, 23 martie 2014

O R D I N pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013

Ordinul a fost modifica astfel:
Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/12.11.2013, modificata prin O.M.E.N. 3080 / 05.02.2014 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Fişa de evaluare şi anexa 2 pentru judetul Mureş
http://www.edums.ro/43128012014-anexa%202%20mobilitate.pdf -ANEXA 2 pt Mureş
http://www.edums.ro/Fisa%20evaluare%202014-2015%20-%20Anexa%202.pdf -fisa ev  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu