sâmbătă, 15 februarie 2014
O R D I N pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013


Fişa de evaluare şi anexa 2 pentru judetul Mureş
http://www.edums.ro/43128012014-anexa%202%20mobilitate.pdf 
http://www.edums.ro/Fisa%20evaluare%202014-2015%20-%20Anexa%202.pdf 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu